1. Chào Mừng Bạn Đến Với Hệ Thống Diễn Đàn Trường Thịnh Group!
  + Mỗi Tin Đăng Phải Có Tiêu Đề Khác Nhau
  + Mỗi Tin Rao Vặt Phải Có Nội Dung Khác Từ 30% Trở Lên
  + Chúng tôi có quyền Xóa, Sửa Bài viết Hoặc Banned Mà Không Cần Báo Trước Với Bất Kỳ Lý do gì

kimchi8's Recent Activity

 1. kimchi8 đã đăng chủ đề mới.

  Báo Giá Và Cung Cấp Thép Vuông Đặc Loại Lớn

  [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] BÁO GIÁ,CẮT LẺ NHƯ YÊU CẦU THAM KHẢO TRỰC TUYẾNTHÉP KHUÔN MẪU THÉP GIÓ - THÉP DAO THÉP CƠ KHÍ CHẾ...

  Diễn đàn: Rao Vặt Tổng Hợp Dịch Vụ Khác

  22/6/18 lúc 16:05
 2. kimchi8 đã đăng chủ đề mới.

  Báo Giá Và Cung Cấp Thép Vuông Đặc Loại Trung

  [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] BÁO GIÁ,CẮT LẺ NHƯ YÊU CẦU THAM KHẢO TRỰC TUYẾNTHÉP KHUÔN MẪU THÉP GIÓ - THÉP DAO THÉP CƠ KHÍ CHẾ...

  Diễn đàn: Rao Vặt Tổng Hợp Dịch Vụ Khác

  22/6/18 lúc 16:02
 3. kimchi8 đã đăng chủ đề mới.

  Báo Giá Và Cung Cấp Thép Vuông Đặc Loại Nhỏ

  [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] BÁO GIÁ,CẮT LẺ NHƯ YÊU CẦU THAM KHẢO TRỰC TUYẾNTHÉP KHUÔN MẪU THÉP GIÓ - THÉP DAO THÉP CƠ KHÍ CHẾ...

  Diễn đàn: Rao Vặt Tổng Hợp Dịch Vụ Khác

  22/6/18 lúc 15:59
 4. kimchi8 đã đăng chủ đề mới.

  Báo Giá Và Cung Cấp Thép Vuông Đặc Loại Lớn

  [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] BÁO GIÁ,CẮT LẺ NHƯ YÊU CẦU THAM KHẢO TRỰC TUYẾNTHÉP KHUÔN MẪU THÉP GIÓ - THÉP DAO THÉP CƠ KHÍ CHẾ...

  Diễn đàn: Rao Vặt Tổng Hợp Dịch Vụ Khác

  22/6/18 lúc 10:38
 5. kimchi8 đã đăng chủ đề mới.

  Báo Giá Và Cung Cấp Thép Vuông Đặc Loại Trung

  [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] BÁO GIÁ,CẮT LẺ NHƯ YÊU CẦU THAM KHẢO TRỰC TUYẾNTHÉP KHUÔN MẪU THÉP GIÓ - THÉP DAO THÉP CƠ KHÍ CHẾ...

  Diễn đàn: Rao Vặt Tổng Hợp Dịch Vụ Khác

  22/6/18 lúc 10:34
 6. kimchi8 đã đăng chủ đề mới.

  Báo Giá Và Cung Cấp Thép Vuông Đặc Loại Nhỏ

  [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] BÁO GIÁ,CẮT LẺ NHƯ YÊU CẦU THAM KHẢO TRỰC TUYẾNTHÉP KHUÔN MẪU THÉP GIÓ - THÉP DAO THÉP CƠ KHÍ CHẾ...

  Diễn đàn: Rao Vặt Tổng Hợp Dịch Vụ Khác

  22/6/18 lúc 10:28